Automatisering

Kantoor automatisering

Op het kantoor is efficientie erg afhankelijk van automatisering: een overzichtelijke beheersbare workflow met bijbehorende software is daarbij van groot belang. Of dit nu een alles in een ERP pakket is of gekoppelde afzonderlijke pakketten, het resultaat moet een overizichtlijk gestructureerd geheel vormen dat past bij de bedrijfprocessen past. Hiervoor is het noodzakelijk dat de software goed ingericht wordt en ozo goed mogelijk gekoppeld wordt met beschikbare data.
Ervaring met diverse softwarepakketten (Exact/Accountview/Unit4), uitwisselingsformaten (XML, EDI, SOAP, csv, API’s) is ruim aanwezig en het maken van middleware is ook mogelijk.

Industriele automtisering

Voor machinale industrie is niets belangrijker als een efficient machinepark. Hierbij is vaak sprake van aanwezige productielijnen waar (gedeeltelijke) aanpasssingen of upgrades voor gewenst zijn. Koppelingen met bestaande industriele bussen, uitbreiding met nieuwe hardware en koppelingen met bestaande software kunnen hier een grote winst opbrengen.

Domotica

Wie wil er nu niet een geautomatiseerd huis dat veel taken vereenvoudigt. Hierbij valt te denken aan verlichting, verwarming, geluid, IOT en andere aan internet gekoppelde apparaten. Centraal regelen van deze functies maakt indien goed ingeregeld bediening eenvoudiger en indien gewenst ook op afstand regelbaar.

Overige automatisering

Uiteraard is er nog veel meer automatiseerbaar (pas echter op niet te “overautomatiseren”), zo is bij Point of Sale kassasystemen automatisering ook een grote tijdwinst, die bovendien meer inzicht in de verkopen geeft. Het gebruik van de juiste hard- en software is hierbij een belangrijk onderdeel. Het juist inrichten hiervan is net zo belangrijk.